Organisatie

Het Constructeursregister RC/RO/RT is opgericht in 2010. Het initiatief komt voort uit de behoefte om de professionaliteit van constructeurs te erkennen, meetbaar en zichtbaar te maken. Centraal staat de deskundigheid van de aangesloten leden
(RC: Registerconstructeurs, RO: Registerontwerpers en RT: Registertoetser). Door het bewaken van de kwaliteit bij toetreding en de eis van permanente educatie draagt het Register bij aan de constructieve veiligheid van de Nederlandse woon-, werk- en leefomgeving. De constructeur kan zich beroepen op zijn/haar vakbekwaamheid en deskundigheid en werkzaamheden verrichten overeenkomstig zijn/haar bevoegdheid. Voor opdrachtgevers geldt dat zij ook eisen kunnen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening en opdrachtgevers hebben behoefte aan een omgeving waar zij in contact kunnen komen met gekwalificeerde constructeurs, constructief ontwerpers en/of constructieve toetsers.

Sinds het voorjaar van 2013 is het Constructeursregister ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Het bestuur van deze stichting bestaat uit drie leden. Voorzitter is de heer Marc Unger (Schiphol). De heren Frank Maatje (Bouwen met Staal) en Peter Hoes (tijdelijk vertegenwoordiger Betonvereniging) zijn de andere twee bestuursleden. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau voor de diverse werkzaamheden.

Het toezicht op het Register RC/RO/RT is opgedragen aan een Raad van Toezicht, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de bouwkundige en civiele sector, zijnde NL-ingenieurs, KIVI, VNconstructeurs, NEPROM, Prorail, RWS, Bouwend Nederland (VIB), COBc, Betonvereniging en Vereniging Bouwen met Staal.

Onder het Bestuur valt de Toetsingscommissie (TC). Het toelaten van deelnemers en hun inschrijving is aan hen opgedragen. De leden van de TC komen uit alle geledingen van de constructief bouwkundige- en civiele/infra sector. Eventuele bezwaren en bezwaarschriften kunnen gericht worden aan een Commissie van Beroep als onafhankelijke klachtencommissie welke valt onder toezicht van de RvT.

Het Register is erkend door het overkoepelende Registerautoriteit Bètatechniek. Hiermee heeft het Constructeursregister RC/RO/RT een vergelijkbare positie als de CENG in Engeland en aanverwante landen met hun Engineering Council en de PE (Professional Engineering) gelijk USA en Zuid-Oost Azië.

Organogram

Missie

Het Constructeursregister RC/RO/RT is een Nederlands register voor professionals in de bouw (W&U en civiele/infra sector). De objectiveerbare deskundigheid van aangesloten leden staat centraal. Door het bewaken van de kwaliteit bij toetreding en de eis van permanente educatie draagt het Constructeursregister RC/RO/RT bij aan de constructieve veiligheid van de woon- werk- en leefomgeving.

Door de oprichting van een onafhankelijk constructeursregister krijgen constructeurs, ontwerpers en constructieve toetsers een gevalideerde status. De constructeur kan zich beroepen op zijn/haar vakbekwaamheid en deskundigheid en werkzaamheden verrichten overeenkomstig zijn/haar bevoegdheid. Voor opdrachtgevers geldt dat hiermee beter aan de gestelde verwachtingen van kwaliteit en deskundigheid van de constructeur, constructief ontwerper en constructieve toetser is te voldoen.

Het Constructeursregister RC/RO/RT heeft de intentie binnen 10 jaar uit te groeien tot een toonaangevend register. Hier kan de maatschappij in al haar geledingen de vruchten van plukken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Ir. M.K. Unger

  Ir. M.K. Unger

  voorzitter
  namens Schiphol Group

 • Ir. P. Hoes

  Ir. P. Hoes

  namens Betonvereniging

 • Ir. F. Maatje

  Ir. F. Maatje

  namens Bouwen met Staal

 • Ir. P. Rijpstra

  Ir. P. Rijpstra

  namens VNconstructeurs


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met de controle op het beleid en uitvoering van het Constructeursregister RC/RO/RT. De leden van de Raad van Toezicht bestaan uit belanghebbenden bij het register zijnde: NLingenieurs, KIVI, VNconstructeurs, Bouwend Nederland (VIB), COBc, NEPROM, Prorail, RWS, Betonvereniging, Bouwen met Staal.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • ing. J.G. van Leeuwen

  ing. J.G. van Leeuwen

  voorzitter RvT
  namens COBc

 • dr. ir. J. Coenders

  dr. ir. J. Coenders

  namens Kivi

 • J.W. Fokkema

  J.W. Fokkema

  namens VNconstructeurs

 • ir. A.C.A.M. Keusters

  ir. A.C.A.M. Keusters

  namens VIB

 • ir. J.P.G. Ramler

  ir. J.P.G. Ramler

  namens Betonvereniging

 • dr. ir. J. Coenders

  ir. A.G. van der Sluis

  namens Bouwen met Staal

 • drs. N.H. Verhoeven

  drs. N.H. Verhoeven

  namens Prorail en Rijkswaterstaat

 • mr. N. Zandvliet

  mr. N. Zandvliet

  namens NEPROM

 • J.W.C. Rooijakkers

  J.W.C. Rooijakkers

  namens TIS

Toetsingcommissie

De toetsingscommissie opereert per discipline. Er is een toetsingscommissie voor de RC- en RO-aanvragen en er is een toetsingscommissie voor de RTa en RTb-aanvragen. De toesing voor registerconstructeur bestaat uit een schriftelijke beoordeling van de ingevoerde gegevens over kennis en werkervaring. De toetsing van registerontwerpers en registertoetsers wordt aangevuld met een assessment. Een assessment wordt afgenomen door drie leden van de toetsingscommissie. Het royeren van leden behoort ook tot het takenpakket.

 • ir. P. Hoes

  ir. P. Hoes, secretaris TC

 • ir. S.M. den Blanken

  ir. S.M. den Blanken

  Arup bv

 • ir. R.J. de Jong

  ir. R.J. de Jong

  namens Ingenieursbureau Wassenaar

 • ir. F.J. Kaalberg

  ir. F.J. Kaalberg

  Witteveen + Bos

 • ir. P. Lagendijk

  ir. P. Lagendijk

  namens Aronsohn Constructies

 • ir. M. Leguijt

  ir. M. Leguijt

  namens Pieters Bouwtechniek

 • ir. S.M. den Blanken

  Ir. L.D. Molenbroek

  namens Heijmans Infra

 • ir. A.M. de Roo

  ir. A.M. de Roo

  namens Arcadis Nederland

 • ir. M.J.M. Takken

  ir. M.J.M. Takken

  namens Volker InfraDesign

Toetsingcommissie Registertoetser

 • ir J.A. Ketel

  ir J.A. Ketel

  namens CAE NEDERLAND

 • ing. D.C. Bezemer

  ing. D.C. Bezemer

  namens Gemeente Rotterdam

 • ir. W. Hoppenbrouwers

  ir. W. Hoppenbrouwers

  namens BouwQ

 • ing. J.G. van Leeuwen

  ing. J.G. van Leeuwen

  namens Gemeente Almere

 • ing. B.H. Notenboom

  ing. B.H. Notenboom

  namens BouwQ

 • ir. J.H. Reusink

  ir. J.H. Reusink

  namens ingenieursbureau Rotterdam

 • ing. R. Sagel

  ing. R. Sagel

  namens BouwQ

 • ir. C.A.J. Sterken

  ir. C.A.J. Sterken

  namens BAM Utiliteitsbouw

Commissie van Beroep

Indien kandidaten het niet eens zijn met de beslissing van de toetsingscommissie en/of klachten hebben over de gevolgde procedure, dan kunnen zij zich richten tot de commissie van beroep. De commissie van beroep heeft beslissingsbevoegdheid en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.

De Commissie van Beroep bestaat uit de volgende leden

 • Mr. R.H. Meeuwse-Simon, jurist
 • Prof. ir. H.H. Snijder, staalspecialist
 • ir. J.J.M. Font Freide, betonspecialist

Reglementen RC/RO/RT

Het Reglement en Statuten

Bureau

Het secretariaat biedt ondersteuning op administratief gebied en is bereikbaar op maandagochtend (08.30 tot 12.30 uur), dinsdag en donderdag (08.30 tot 17.00 uur).

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Constructeur van het jaar 2018


Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer