RC/RO/RT worden

Bent u een professional op uw vakgebied of wilt u dat worden, dan kunt u zich aansluiten bij het Constructeursregister RC/RO/RT. Bij het Constructeursregister RC/RO/RT staat u en uw beroep centraal. Het maakt geen verschil of u bij een werkgever werkt of zelfstandig werkt. Het gaat om uw kennis en professionele vaardigheden.

Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedures voor registerconstructeur, voor registerontwerper en voor de registertoetser a en b zijn verschillend. De toelatingsprocedure van registerconstructeur bestaat uit een administratieve toetsing van de ingevoerde gegevens over kennis en werkervaring. De toelatingsprocedure van registerontwerper en registertoetser bestaat uit een administratieve toetsing van de ingevoerde gegevens en een assessment. In sommige gevallen kan een assessment deel uit maken van de toelatingsprocedure voor registerconstructeur.

TOELATINGSPROCEDURE
RCRO, RTa en RTb
1Aanmelding onder 'Mijn CR'1idem
2Invoer van gegevens kennis2idem
3Invoer van gegevens werkervaring3idem
4Accordering werkervaring door (voormalige) werkgevers/opdrachtgevers4idem
5Indienen toetsingsaanvraag5idem
6Betaling inschrijfgeld6idem
7Controle van gegevens door het secretariaat7idem
8Beoordeling door toetsingscommissie8Eerste administratieve beoordeling door toetsingscommissie
9Schriftelijke bevestiging van uitslag9Schriftelijke bevestiging van uitslag eerste beoordeling.
10Het secretariaat neemt contact op voor het plannen van assessment indien van toepassing10Het secretariaat neemt contact op voor het plannen van assessment
11Assessment indien van toepassing11Assessment
12Vaststelling uitslag toetsingsaanvraag indien van toepassing12Vaststelling uitslag toetsingsaanvraag
13Schriftelijke bevestiging van uitslag indien van toepassing13Schriftelijke bevestiging van uitslag
14Ondertekenen gedragscode14idem
15Betaling contributiegeld15idem

Indien de Toetsingscommissie bij de eerste administratieve beoordeling gerede twijfel heeft over een positieve uitslag van de definitieve toetsing zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. de RO resp. RTb toetsingsaanvraag wordt gewijzigd in de RC resp. RTa toetsingsaanvraag
 2. de RO resp. RTb toetsingsaanvraag wordt op verzoek van de kandidaat voortgezet
 3. de RO resp. RTb toetsingsaanvraag wordt stopgezet

Doel en criteria assessment

Tijdens een assessment krijgt een kandidaat de gelegenheid zijn kennis en vaardigheden als ontwerper of toetser aan te tonen, alsmede zijn vermogen om complexe vraagstukken op te lossen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie over één van zijn projecten met aansluitend een vraaggesprek. Het vraaggesprek gaat met name over het gepresenteerde project. Vragen van de commissieleden kunnen gaan over:

 • het constructieve ontwerp en verantwoording van de gemaakte keuzes;
 • mogelijke alternatieve constructieve oplossingen;
 • de rol/verantwoordelijkheid in het project;
 • de opgegeven werkervaring.

Bij de registertoetser wordt beoordeeld op:

 • het beoordelen van het constructieve ontwerp en toesingssysteem van de gemaakte keuzes;
 • mogelijke alternatieve constructieve oplossingen;
 • de rol/verantwoordelijkheid in het project;
 • de opgegeven werkervaring in gevolgklasse.

Daarnaast worden algemene aspecten als duurzaamheid, interesse voor innovaties en nieuwe technieken en maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel meegewogen. Kortom, de kandidaat dient de commissieleden ervan te overtuigen over een brede visie, kennis, inzicht en vindingrijkheid te beschikken. Binnen de toetsingsprocedure registerontwerper ligt het zwaartepunt van de weging bij het assessment. Een goede voorbereiding op het assessment wordt geadviseerd. De lat ligt hoog.
Een assessment vindt plaats met drie leden van de Toetsingscommissie.

Gedragscode

De RC-, RO- en RT-registratie bij het Constructeursregister RC/RO/RT wordt formeel bekrachtigd met de ondertekening van de gedragscode. Hiermee verklaart de registerconstructeur, registerontwerper en de registertoetser professioneel en integer te handelen. Meer informatie over de gedragscode treft u onder het desbetreffende tabblad aan.

Permanente educatie en doorlopende werkervaring

De registerconstructeur, registerontwerper en registertoetser moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Die worden bij toetreding getoetst. Na toetreding moeten registerconstructeurs en registerontwerpers zich blijven ontwikkelen, bij blijven, kennis en weet hebben van ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Daarom is het volgen van permanente educatie activiteiten verplicht en vindt er iedere drie jaar na inschrijving controle plaats of de registerconstructeur/registerontwerper/registertoetser nog altijd werkzaam is in zijn vakgebied.

Permanente educatie

Een registerconstructeur en registertoetser a dienen 30 PE-punten per drie jaar te behalen en een registerontwerper en registertoetser b 40 PE-punten. Onder permanente educatie vallen meerdere activiteiten. Niet alleen het volgen van cursussen telt mee, maar ook het bijwonen van vakgerelateerde seminars en bijeenkomsten, interne kennisoverdracht, het geven van voordrachten, docentschap, publicaties. In onderstaande tabel treft u de waardering van de verschillende activiteiten aan. Als er meer dan 30 c.q. 40 punten behaald worden kan de overflow meegenomen worden naar de volgende periode van 3 jaar.

De registerconstructeur en registerontwerper moeten zelf hun PE-activiteiten bijhouden via mijn CR.
Het aantal punten wordt per activiteit c.q. per jaar toegekend. Na drie jaar wordt het totaal aan PE-activiteiten beoordeeld.

Doorlopende werkervaring

Het Constructeursregister toetst iedere drie jaar het aantal bestede uren aan constructieve werkzaamheden en het niveau van werkzaamheden. Dit gaat met behulp van een verklaring doorlopende werkervaring. In de verklaring dient per jaar het aantal bestede uren per werkniveau opgegeven te worden en gefiatteerd door de leidinggevende/collega-directeur. De verklaring kan gedownload worden onder Mijn CR / Doorlopende werkervaring.

Tabel kenniseenheden en permanente educatie (KE's en PE's)
Categorie

1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
7 dagen
8 dagen
Opmerkingen/voorbeelden

effectieve uren
6 u.
12 u.
18 u.
24 u.
30 u.
36 u.
42 u.
48 u.


aantal punten voor activiteit

1
per opl/cursus
opleiding techniek
3
6
9
12
15
18
21
24
constructieve ankers
met diploma
4
8
12
16
20
24
28
32
dynamica, voorspantechniek
2/3
per opl/cursus
Opleiding aanpalend / software / management
2
3
4
6
7
9
10
12
besteksopleiding, juridische aspecten, 3D Revit, ICT  o.g.
met diploma/toets
3
4
6
8
10
12
14
16
4
per jaar
per coll
docentschap
1
2
3
4
5
6
7
8
BSc = licht niveau
college uren vakafhankelijk
2
4
6
8
10
12
14
16
MSc = zwaar niveau
5a
Voordrachten
1 pnt eenvoudige voordracht (0.5u)
2 pnt gastcoll (1u)
4 pnt workshop / dagdeel

5b
Publicaties
4 pnt technisch, iedere auteur
2 pnt overig aanpalend

6
per act.
per jaar
per jaar
Vakgerichtecie's
Indiv. activiteit
Commissies
Bestuurslid / redactie
4 pnt: activiteit / betrokkenheid / onderwerp
3 pnt: examinator; arbiter / act
2 pnt: CvD; B'lid technisch; gebr groep
1 pnt: VNc, Geo / Nli / BmS / BV / KOD / red lid
Studiecellen

Cur cie's / stufib e.d.
Niet technisch / aanpalend
7
per act.
bijwonen lezingen/studie-dagen
3 pnt: volle technische studiedag
2 pnt: studiemiddag idem stufib, stumico, stubeco, stutech
1 pnt: excursie / aanpalend college
kopie deelnemerslijst / bewijs van deelname
8
incompany kennisoverdracht
1 pnt: tech lezing als toehoorder (1u)
2 pnt: gastcollege (1u)

kopie presentielijst
9
incompany cursus
gelijke verdeling als opleiding zonder diploma / toets,
kopie presentielijst en afstemming inhoud vooraf
10
Literatuur
Bijhouden vakliteratuur (zelf aangeven welke en relevante)
0 pnt
Voor RC en RTa tot maximaal 30 pnt uit cat 2/3 tbv 1e registratie
Voor RO en RTb tot maximaal 50 pnt uit cat 2/3 en 3- uit cat 5 tbv 1e registratie

Kosten

Inschrijving (= administratieve toetsing) voor RC, RO, RTa en RTb: € 375,-

Assessment Registerconstructeur en Registertoetser A: € 275,-
Assessment Registerontwerper en Registertoetser B: € 550,-

Contributie RC/RTa : € 210,- per kalenderjaar
Contributie RO/RTb : € 250,- per kalenderjaar

Indien de toetreding tot het register na 1 september plaats vindt, worden de contributiekosten met 50% gereduceerd. Bij wisseling van Registerconstructeur naar Registerontwerper, of van Registertoetser A naar Registertoetser B halverwege het jaar gaat de contributieverhoging het nieuwe kalenderjaar in.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig vanaf april per lopend jaar.

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Constructeur van het jaar 2018


Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer