Waardering cursussen en vakgerelateerde activiteiten

Waardering cursussen en vakgerelateerde activiteiten

Onderstaand treft u de tabel met waardering van de cursussen en andere activiteiten voor de eerste registratie en de permanente educatie:

 

Categorie   1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 7 dagen 8 dagen Opmerkingen/voorbeelden
  effectieve uren 6 u. 12 u. 16 u. 24 u. 28 u. 36 u. 40 u.  48 u.  
  aantal punten voor activiteit                  
1 opleiding techniek 3 6 8 12 14 18 20 24 constructieve ankers, vermoeiing stalen bruggen
met diploma / toets 4 8 12 16 20 24 28 32 dynamica, voorspantechniek,
2/3 opleiding aanpalend cq software opleidingen 2 3 4 6 7 9 10 12 besteksopleiding, juridische aspecten
met diploma / toets 3 4 6 8 10 12 14 16  
4 docentschap 1 2 3 4 5 6 7 8 BSc
college uren vakafhankelijk 2 4 6 8 10 12 14 16 MSc
5 voordrachten / publicaties houden van constuctieve lezing, artikel in Cement, Bouwen met Staal:  4 pnt lezing op Constructeursdag
overig: 2 pnt
6 vakgerichte werkgroepen, commissies n.a.v. activiteit / betrokkenheid: 2 - 5  pnt studiecellen, Cur cie's
7 bijwonen  lezingen/studie-dagen gelijke verdeling als aanpalend zonder diploma / toets kopie deelnemerslijst / bewijs van deelname
8 kennisoverdracht in company 1 pnt               kopie presentielijst
9 cursus in company gelijke verdeling als aanpalend zonder diploma / toets kopie presentielijst en vooraf afstemming inhoud met Constructeursregister
                   

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer