Constructeursregister formeel erkend

Constructeursregister formeel erkend

Het Constructeursregister heeft de erkenning verworven van de Stichting Registerautoriteit Bètatechniek. De Registerautoriteit verzorgt de onafhankelijke toetsing en validatie van registers en registerorganisaties die zich inzetten voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de technieksector. Het Constructeursregister is pas de tweede organisatie in successie die de formele waardering van de Registerautoriteit ontvangt.

De erkenning betekent dat het Constructeursregister voldoet aan alle criteria in het Reglement Registercriteria en -procedures. Het Constructeursregister is onder meer beoordeeld op onafhankelijkheid en representativiteit, de verdeling en invulling van verantwoordelijkheden binnen de registerorganisatie én de wijze en kwaliteit van toetsing van de deskundigheid en professionaliteit van de (aspirant-)leden.

De erkenning is ingegaan op 15 november 2013 en loopt door tot 15 november 2018. Daarmee mag het Constructeursregister vijf jaar lang het predicaat ‘Erkend door de Stichting Registerautoriteit Bètatechniek’ voeren. Ook is het Constructeursregister opgenomen in het Overzicht registers op www.registerautoriteit.nl.

De Stichting Registerautoriteit Bètatechniek is in 2012 opgericht door het NEN, Bouwend Nederland, KIVI/NIRIA, NLingenieurs, de HBO-raad en 3TU.Federatie (de samenwerking van TUDelft, TU Eindhoven en Universiteit Twente). Deze organisaties zijn tevens vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur. Het secretariaat berust bij het NEN.

De Registerautoriteit beoordeelt registers voor mogelijke erkenning, nadat ze zich hiervoor zelf hebben aangemeld. Verleende erkenningen zijn vijf jaar geldig. Aan de hand van de vereiste jaarrapportages wordt tussentijds gecontroleerd of een register(organisatie) nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer