Reactie Constructeursregister op het initiatief van KIVI

Reactie Constructeursregister op het initiatief van KIVI

Het KIVI heeft onlangs aangekondigd een overeenkomst getekend te hebben met de Engineering Council in de UK, waarmee het KIVI de titel Chartered Engineer (CENG) en Incorperated Engineer (IEng) mag gaan toekennen aan Nederlandse ingenieurs. Het KIVI zal met die uitbreiding van haar mandaat feitelijk de rol van de recentelijk opgerichte Bèta Autoriteit overnemen. Wat dat in de praktijk voor de Autoriteit zal betekenen wordt thans tussen de betrokken initiatiefnemers onderzocht.

Het Constructeursregister is er van overtuigd dat het een verrijking van de titels van RC en RO (en op termijn die van Register Toetser) oplevert indien die dan wel direct erkend worden door buitenlandse autoriteiten, zoals het Engineering Council, dan wel dat dit met minimale inspanningen bereikt kan worden, omdat er reeds sprake is van generieke erkenning van het Register. Dat is ook de reden waarom het Constructeursregister indertijd de oprichting van de Bèta Autoriteit ten volle heeft ondersteund.

In een gesprek op 5 november j.l. tussen het KIVI en vertegenwoordigers van het Constructeursregister heeft het KIVI nader toegelicht dat zij de titel Chartered Engineer alleen kunnen verlenen indien een aangesloten beroepsregister de vereiste niveaus heeft gevalideerd. Het KIVI ziet het Constructeursregister als voorbeeld hoe een aangesloten beroepsregister zou kunnen functioneren.

Het KIVI en het Constructeursregister hebben afgesproken dat zij zullen onderzoeken of en zo ja hoe zij tot een formele samenwerking kunnen komen onder de conditie dat die de belangen van de leden van het Constructeursregister ten goede komen, per saldo tot een vergroting van de (internationale) waarde van de titels van RC en RO (en RT) leiden en ook praktisch haalbaar is in de overgang van de Bèta Autoriteit naar het KIVI.

Namens het Bestuur van het Constructeursregister

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer