Permanente educatie en doorlopende werkervaring

Permanente educatie en doorlopende werkervaring

Op 1 januari 2015 worden de Registerconstructeurs en Registerontwerpers die in 2010 zijn toegetreden gecontroleerd op hun permanente educatie en doorlopende werkervaring. Onderstaand de richtlijnen:

Permanente educatie
V.w.b. de permanente educatie dient een RC na drie jaar over 30 PE punten te beschikken en een RO over 40 PE. De punten kunt u verzamelen door:
- het volgen van cursussen
- het bijwonen van excursies, lezingen, seminars, workshop, studiedagen, interne kennisoverdracht bijeenkomsten
- het geven van voordrachten, lezingen, workshops, gastcolleges
- docentschap
- lidmaatschap van vakgerichte commissies, actief lidmaatschap, zoals bestuurslid, redactielid
- activiteiten als examinator
- publicaties op uw naam

Extra toelichting op permanente educatie:
Heeft u in de drie jaar, voorafgaand aan het jaar van toetreding meer dan 30 ke's c.q. 40 ke's opgebouwd? Dan kan overflow toegevoegd worden aan de pe-periode. Heeft u in de pe-periode een overflow van PE punten opgebouwd? Dan kunt u de overflow  meenemen naar de volgende periode.

Let op: de bewijsvoering van de overflow uit de drie jaar voorafgaand aan de toetreding dient zelf ter hand genomen te worden. Concreet, mocht u de cursus, bijeenkomst, publicatie al reeds ingevoerd hebben voor uw inschrijving, dan dient de activiteit opnieuw ingevoerd te worden onder permanente educatie.


Doorlopende werkervaring
Voor de doorlopende werkervaring kan men onder Mijn CR/doorlopende werkervaring de blanco verklaring downloaden, invullen, laten ondertekenen en weer uploaden. In sommige gevallen lukt het niet de verklaring te downloaden. Meestal ligt dit aan de browser. Mocht het niet lukken de verklaring te downloaden, dan kunt u een mail sturen naar info@constructeursregister.nl. Het formulier wordt dan per mail toegestuurd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het secretariaat op 088-4008521 of info@constructeursregister.nl.

 

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer