Eerste register toetsers beŽdigd

Eerste register toetsers beŽdigd

Op de COBc-dag op 5 november zijn de eerste registertoetsers beëdigd. Na ontwerpers en constructeurs zijn er nu dus ook toetsers die aantoonbaar aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.

bron: Cementonline.nl
 

De Registertoetsers worden toegevoegd aan het Constructeursregister, een onafhankelijke stichting die als doel heeft het bewaken en bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van constructeurs. De behoefte aan het toevoegen van een toetsende tak aan het Constructeursregister is ontstaan doordat de gestelde criteria aan Registerontwerpers en Registerconstructeurs niet geschikt waren voor de controlerende constructeurs. Vanuit de markt was er, met het oog op de Wet Kwaliteitsborging en de daarmee samenhangende privatisering van bouwplantoetsing, echter wel een duidelijke vraag naar het registreren van toetsers.

 

Twee niveaus

Bij Registertoetsers wordt onderscheid gemaakt tussen twee niveaus: RTa en RTb. Het RTa-niveau is vergelijkbaar met het niveau van registerconstructeurs (RC). Dit niveau richt zich op projecten in gevolgklasse CC1 en CC2a. Het RTb-niveau is vergelijkbaar met het niveau van Registerontwerpers (RO) en richt zich op gevolgklasse CC2b en CC3.

De kandidaten zijn getoetst door een toetsingscommissie aan de hand van een assessment. Tijdens dat assessment presenteerden de aspirant-Registertoetsers een project op basis waarvan de toetsingscommissie vragen stelde. Door hier op een juiste manier mee om te gaan konden de kandidaten aangetonen dat zij voldoende kennis en vaardigheden bezitten om (complexe) projecten te kunnen beoordelen.

 

Permanente educatie

Net als bij de Registerontwerper en Registerconstructeur moet ook de Registertoetser permanente educatie blijven volgen. De eisen hieraan voor een Registertoetser zijn gelijksoortig aan die van een Registerontwerper en Registerconstructeur.

 

Bedreiging

Voor de toetsers is toetreding tot het constructeursregister een interessant mogelijkheid. Velen zien immers de ontwikkeling met private kwaliteitsborging als een bedreiging. Met deze kwalificatie hopen ze op meer zekerheid.

Van de 26 kandidaten zijn er 22 beëdigd. Zij zijn werkzaam bij zowel bouw- en woningtoezichten als erkende TIS-partijen.

 

De registertoetsers in de categorie A zijn:

- Angelo v/d Beemt

- Wesley Boer

- Fokke Hoeksema

- Hans Leenart

- Ron van der Maat

- Simon Meirmans

- Evert Schepers

- Bart Stroek

 

De registertoetsers in de categorie B zijn:

- Peter Anemaet

- Richard Bogaarts

- Dimphy Bruin-Reynhout

- Peet Faber

- André Huiberts

- Aïda Jusufagic

- Ben Notenboom

- Gert Ploeg

- Edwin Slangen

- Jan van Swaay

- Adriana Vasluianu Main

- Peter van Veldhuizen

- Johan Willocx

- Patric Witte

 

 

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer