Procedure RC gewijzigd

Procedure RC gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2018 is de procedure voor Registerconstructeur uitgebreid met een assessment. Het RC-assessment werd tot en met 2017 alleen toegepast in uitzonderingsgevallen. Constructeurs die als ZZP'er functioneren of werkzaam zijn bij een heel klein bureau werden hiertoe uitgenodigd.

Vanaf 2018 wordt iedere toetsingsaanvraag voor Registerconstructeur eerst administratief beoordeeld. Geeft de Toetsingscommissie een akkoord op de gegevens, dan ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor zijn assessment. Tijdens dit assessment geeft men een presentatie van één van de projecten waar men als (zelfstandig) constructeur aan meegewerkt heeft. Vervolgens vindt een vraaggesprek plaats. De criteria waar de constructeur op beoordeeld wordt staan binnenkort op de website.

De procedure voor RO blijft ongewijzigd.

 

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Constructeur van het jaar 2018


Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer