Verbeterde beroeps -aansprakelijkheidsverzekering voor RC/RO

Verbeterde beroeps -aansprakelijkheidsverzekering voor RC/RO

Verbeterde beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Registerconstructeurs en Registerontwerper

Het Constructeursregister biedt kwaliteitswaarborgen, die de kans op beroepsfouten sterk reduceren. Op grond hiervan heeft Koekenberg van Vuuren enkele gerenommeerde beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars bereid gevonden dekkingsvoordelen te verbinden aan de participatie in het Constructeursregister.

Een belangrijke dekkingsuitbreiding is de volledige contractsvrijheid. Dit betekent dat het verzekerde bureau zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar contractuele afwijkingen op de Standaardregeling DNR 2005/2011 mag accepteren. Deze contractsvrijheid maakt dure projectpolissen veelal overbodig. Bovendien is het verzekerde bureau niet langer afhankelijk van de bereidwilligheid van de verzekeraar om contractuele afwijkingen te accepteren. Ook kan de communicatie met de verzekeraar aanmerkelijk sneller en efficiënter verlopen. Deze dekkingsuitbreiding wordt aangeboden aan bureaus die een evenwichtig contractbeleid voeren.Daarnaast biedt Koekenberg Van Vuuren een unieke regeling inzake het eigen risico aan, specifiek voor RC/RO’s. Deze regeling houdt in dat voor aansprakelijkheidsclaims als gevolg van beroepsfouten die zijn gemaakt door of onder verantwoordelijkheid van RC/RO’s géén eigen risico van toepassing is. In de praktijk betekent dit dat hoe meer RC/RO’s binnen de betreffende organisatie werkzaam zijn, hoe geringer de kans is dat bij een beroepsaansprakelijkheidsclaim een eigen risico moet worden gedragen. Het eigen risico van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ligt in de regel tussen EUR 5.000 en EUR 25.000 per claim. Koekenberg Van Vuuren B.V. is een in beroepsaansprakelijkheid gespecialiseerde verzekeringsmakelaar, die geselecteerde doelgroepen gerichte verzekeringsoplossingen aanbiedt.

 

 

071 - 409 0003
De Bolder 1,
Postbus 3085
2220 CB Katwijk ZH

 

 

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer