Overgangsregeling per 1 januari 2012

Overgangsregeling per 1 januari 2012

Voor toetreding tot het Constructeursregister als Registerconstructeur of Registerontwerper zijn eisen gesteld aan kennis en ervaring met daaraan gekoppeld een puntensysteem.

 

Voor de huidige generatie constructeurs en constructief ontwerpers verliep de ontwikkeling van kennis in sommige gevallen via ervaring in de praktijk. Om ook deze groep ervaren constructeurs toe te kunnen laten tot het register is de overgangsregeling in het leven geroepen. Met behulp van de overgangsregeling kan een tekort aan kennis gecompenseerd worden met extra (toetsbare) werkervaring. Per 1 januari 2012 zijn de voorwaarden van de overgangsregeling als volgt:

 

Voor de toetsing Registerconstructeur dient men over minimal 450 kenniseenheden te beschikken. Het verschil tussen de basiseis van 550 kenniseenheden en de minimumeis van 450 dient gecompenseerd te worden met extra (toetsbare) werkervaring op minimaal C4 niveau. Voor de toetsing Registerontwerper dient men over minimaal 550 kenniseenheden te beschikken. Het verschil tussen de basiseis van 750 kenniseenheden en de minimumeis van 550 kenniseenheden dient gecompenseerd te worden met extra (toetsbare) werkervaring op O-niveau. Eén ervaringsjaar levert 25 ke's op.

 

Voorbeeldberekening Registerconstructeur:

HBO/HTS :                                                                                                     400 punten

Aanvullend technische cursussen en/of opleidingen:                                       50 punten
4 jaar werkervaring op minimaal C4-niveau = 4 × 25 punten =                    100 punten
Totaal:                                                                                                             550 punten
Werkervaring na de opleiding:

·             Compensatie van het tekort aan kenniseenheden: 4 jaar op minimal C4 niveau

·             Basiseis: 6 jaar op minimaal C4 niveau of 5 jaar op C5 niveau

·             Totaal aantal jaren werkervaring: 10 jaar op minimal C4-niveau

 

Voorbeeldberekening Registerontwerper met TU opleiding:

TU:                                                                                                                  600 punten
6 jaar werkervaring op O-niveau levert 6 × 25 =                                            150 punten
Totaal:                                                                                                              750 punten

Werkervaring na de opleiding:

  • Compensatie van het tekort aan kenniseenheden: 6 jaar op O-niveau
  • Basiseis: 4,2 jaar op O2 niveau of 6.25 jaar op O1 niveau
  • Totaal aantal jaren werkervaring: 10,2 jaar op O2 niveau

 

Voorbeeldberekening Registerontwerper met HBO/HTS opleiding:

HBO/HTS:                                                                                                      400 punten

Aanvullend technische cursussen en/of opleidingen:                                       50 punten
4 jaar werkervaring op minimaal C4-niveau = 4 × 25 punten =                    100 punten
8 jaar extra ervaring op O-niveau = 8 × 25 =                                                 200 punten
Totaal:                                                                                                             750 punten

 

Totaal aan ervaring na de opleiding:

  • Compensatie van het tekort aan kenniseenheden: 8 jaar ervaring op O niveau
  • Basiseis: 4,2 jaar op O2 niveau of 6.25 jaar op O1 niveau
  • Totaal aantal jaren werkervaring: 12,2 jaar op O2 niveau

 

Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Veiligheid bij complexe gebouwen

seminar op 5 juli
Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer