Voorbeeld rapport

ing. B.C. van der Staal

Datum rapport: 16 februari 2019

Totaal aantal punten

  eenheden
Kennis 657
Werkervaring 8.58
Gemiddeld aantal gewerkte uren per jaar 1,458
  eenheden
Permanente educatie 0
Doorlopende werkervaring (voor doorgroei naar RO) 0.00
Gemiddeld aantal gewerkte uren per jaar (doorlopende werkervaring) 0

Persoonlijke Gegevens

   
Titel ing.
Voornaam Bout
Voorletters B.C.
Tussenvoegsel van der
Achternaam Staal
Registernummer 1408
Status Aspirant
Adres Betonplantsoen 1
Postcode 7836 FG
Plaats Amsterdam
Telefoon prive 078 5735678
Telefoon mobiel 06 12345678
Telefoon werk
Email secretariaat@constructeursregister.nl
Geboorte datum 1964-02-29
Geslacht M
Bedrijfsnaam Ingenieursbureau De Ingenieur
Bedrijfsadres Newtonplein 31
Bedrijfspostcode 2325 CH
Bedrijfsplaats Hoorn
Bedrijfswebsite
Functie Constructeur
Datum aanvraag
Status aanvraag

Kennis

type niveau instelling opleiding plaats land afgerond in diploma Ke's
Opleiding HBO Avans Hogeschool CT/Wtb/Bk (constructief) Tilburg Nederland 1988 ja 400
Opleiding HBO Elsevier/KiVi Grondmechanica en funderingstechniek (CGF1) Zwijndrecht Nederland 1991 ja 25
Opleiding HBO+ Betonvereniging Betonconstructeur BV/PMSE Gouda Nederland 1995 ja 200
Cursus HBO Betonvereniging Bijzondere constructies met EC-2 Utrecht Nederland 1991 ja 6
Cursus HBO SCIA Scia Engineer Herk de Stad Belgie 1995 ja 2
Cursus HBO Bouwen met Staal Eurocode 3: Toetsing van staalconstructies (alg.) Zoetermeer NL 1996 ja 4
Totaal ke's 637

Publicaties

aantal vakblad jaartal beschrijving Ke's
5 0 Diverse publicaties in Cement 20
Totaal ke's 20

Referenten

Afkorting Naam E-mail Telefoon Functie
REF . Naam referent info@constructeursregister.nl 06-12345678 Directeur

Werkervaring

Niveau Werkgever Opdrachtgever Soort project Project Locatie Jaar Uren Ingevoerde ee's Ee's akkoord Referentie Goedgekeurd op Upload Omschrijving project Omschrijving werkzaamheden
C5 Ingenieursbureau De Ingenieur Opdrachtgever F project Churchillaan in Rijswijk Churchillaan in Rijswijk 2010-2012 600 0.45 0.45 REF 2014-08-28 Drie gelijke woontorens van 15 verdiepingen waarvan de onderste drie lagen de torens met elkaar verbindt. Bijbehorende achterliggende prefab parkeergarage op de BG. Onderste drie lagen zijn in wanden-breedplaat opgezet en de torens zijn met een tunnelsysteem opgezet met meegestorte prefab balkons. De torens hebben inwendig woningscheidende betonwanden t.b.v. stabiliteit. Op de BG wordt dit een combinatie van wandschijven en kolommen. Vanaf een aangeleverd VO het bestek opgezet. Diverse ontwerpberekeningen gemaakt ter onderbouwing van het VO. Bestekteksten gecontroleerd. Bouwvergaderingen bijgewoond. Projectteam aangestuurd t.b.v. gewichts- en stabiliteitsberekening. Interne controle van berekeningen en tekeningen.
C4 Ingenieursbureau De Ingenieur Opdrachtgever C project B-Tower Rotterdam 2004-2012 700 0.44 0.44 REF 2014-08-28 In het centrum van Rotterdam op een prominente locatie naast rijksmonument de Bijenkorf, nabij de Beurstraverse is de B-Tower gerealiseerd. Het project bestaat uit een woontoren van 70 m met onderin winkelruimte. De hoofddraagconstructie is geheel van beton. Enkele zwaarbelaste kolommen zijn in hogesterktebeton uitgevoerd. De stabiliteit wordt verzorgd door de betonnen kern (2 liften) in combinatie met een drietal betonwanden. Als constructeur was ik verantwoordelijk voor het maken van de definitieve hoofdberekening van de constructie. Het maken van de gewichts- en stabiliteitsberekening en het indienen bij BoWoTo. Tevens was ik verantwoordelijk voor het wapenen van de in het werk gestorte betonwanden van de hoofddraagconstructie en het aansturen van het tekenwerk van de wandwapening. Daarnaast het verzorgen van de indiening van de wandwapening bij BoWoTo.
C5 Ingenieursbureau De Ingenieur Opdrachtgever D project Renovatie kantoor ASR Utrecht 2011-2011 750 0.56 0.56 REF 2014-08-28 Renovatie en uitbreiding bestaande kantoorgebouw ASR (voorheen AMEV). Gehele gebouw inclusief bestaande gevel wordt gestript waarna enkel de constructie resteert. In de constructie worden grote vides gerealiseerd op constructief complexe posities. Hierdoor worden divers constructieve versterkingen noodzakelijk. Op het bestaande gebouw worden diverse verticale uitbreidingen gerealiseerd, waardoor de bestaande constructie zwaarder belast zal worden. Tegen het bestaande gebouw wordt een nieuwe kelder aangebracht welke aansluit op de bestaande kelder. Het niveau van het grondwater bepaald de constructieopzet en de keuze van bouwput. (onderwaterbeton, groutlichamen en tijdelijke en permanente damwanden). De nieuwe glasgevel (in zaagtandvorm) geeft een transparant karakter aan het gebouw. De nieuw te ontwerpen installaties maken diverse grote sparingen in de hoofddraagconstructie noodzakelijk. Rol: Projectleider. Maken van ontwerp-berekeningen van de gehele hoofddraagconstructie, inclusief controle bestaande constructies. Begeleiden tekenwerk.
C5 Ingenieursbureau De Ingenieur Opdrachtgever E project Techniekruimte LBH kasten voor OK complex CWZ Nijmegen 2009-2011 110 0.08 0.08 REF 2014-08-28 Op het dak van het CWZ moet de techniekruimte worden uitgebreid tbv installaties voor de onderliggende OK ruimtes. Het dak bestaat uit een puntvormig ondersteunde breedplaatvloer met een overspanning van 7, 2 meter. Deze breedplaatvloer heeft onvoldoende capaciteit om de belasting uit de stalen dakopbouw en de installaties van de nieuwe techniekruimte te kunnen dragen. Er is een constructie ontworpen om de belasting rechtstreeks op de betonkolommen onderdaks af te dragen. Bovendien moeten er voor doorvoer van leidingen forse sparingen in het betondak aangebracht worden. De capaciteit van het dak is hiervoor onvoldoende. Dit is opgelost door het dak aan de onderzijde te verstevigen met koolstoflijmwapening. Oppervlak uitbreiding techniekruimte: 400m2 1) Het opstellen van een constructief VO en dit verder uitwerken tot een DO en daarna bestek; 2) Opstellen van alle benodigde berekeningen (stabiliteitsberekening, gewichtsberekening, controle van de bestaande betonconstructie op de extra belasting en sparingen en berekening staalconstructie) voor indiening bij Bouw- en woningtoezicht; 3) Overleg met opdrachtgever en adviseurs; 4) Aansturen tekenwerk in bestek- en uitvoeringsfase; 5) Maken van de detailberekeningen in de uitvoeringsfase; 6) Toezicht tijdens de uitvoering van de hoofddraagconstructie en bijwonen van bouwvergaderingen; 7) Eigen verantwoordelijkheid voor ontwerp, berekening van de hoofddraagconstructie en details.
C5 Ingenieursbureau De Ingenieur Opdrachtgever X project Nieuwbouw/renovatie Flat 40 Zeist 2009-2011 850 0.64 0.64 REF 2014-08-28 Het bestaande flat wordt volledig gerenoveerd. Er worden op het bestaande flat 2 lagen toegevoegd en naast het bestaande flat wordt deel nieuw gebouwd (23 woningen op een parkeerlaag). Voor dit project is eerst de bestaande constructie grondig onderzocht, omdat dit een flat is volgens het principe Schokbeton uit de jaren '70. Hierdoor zijn er diverse beperkingen aanwezig voor wat betreft de mogelijke aanpassingen. Er een ontwerp gemaakt voor wat betreft de aanpassingen aan de bestaande bouw en de nieuwbouw. Er is veel overleg gevoerd met de architect en de opdrachtgever. Het project is inmiddels qua ontwerp volledig afgerond. Het wachten is nu op het opstarten van de uitvoering.
C3 Ingenieursbureau De Ingenieur Opdrachtgever A project Matrixgebouw Hilversum 2003-2005 110 0.06 0.06 REF 2014-08-28 Het project betreft een kantoorgebouw met 5 verdiepingen. Architect: KCAP architects te Rotterdam. De constructie bestaat uit een Prefab betonskelet welke op staal is gefundeerd. Zie ook de omschrijving en tekeningen in de bijlage. Mijn werkzaamheden en bijbehorende verantwoordelijkheid voor dit project zijn: DO en besteksfase: -Gewichts- en stabiliteitsberekening-Bepalen constructie afmetingen. -Bepalen voorzieningen voor de trekband, dwarskrachtkoppelingenetc. Uitvoeringsfase: -Berekenen wapening fundering. -Belastingopgave tbv leveranciers vloeren -Controle constructieve berekeningen derden -Constructief begeleiden Aannemer. -Indienen stukken en contact met BWT. -Berekenen van de wapening voor de prefab-leverancier.
C5 Ingenieursbureau De Ingenieur Diverse opdrachtgevers geclusterde opdracht Diverse projecten Diverse locaties 2007-2010 3800 2.85 2.85 REF 2014-08-28 De bijgevoegde projectenlijst bevat utilitaire werken van verschillende aard, variėrend van nieuwbouw van ziekenhuis tot petrochemische plant. Mijn rol was het ontwerpen en berekenen van de hoofddraagconstructies, zowel in staal, beton en hout, alsmede het ontwerpen en berekenen van de fundatie en beschouwing en berekening van de stabiliteit. Ook het maken van definitieve (hoofd)berekeningen en wapeningsberekeningen behoorden tot mijn werkzaamheden.
C4 Ingenieursbureau De Ingenieur Diverse opdrachtgevers geclusterde opdracht Diverse projecten Diverse locaties 2005-2007 3200 2.00 2.00 REF 2014-08-28 De projectenlijst welke is bijgevoegd, bevat utilitaire werken van verschillende aard, variėrend van nieuwbouw van het UMCG tot een clubhuis van de Drentsche Golf & Country club. Deze projecten behoren tot mijn eerste werkzaamheden als constructeur. Ik was verantwoordelijk voor het maken van de definitieve hoofdberekeningen van de constructie en tevens voor de wapeningsberekeningen van de in het werk gestorte betonconstructies. Onze rol bij al deze projecten, was die van hoofdconstructeur.
C3 Ingenieursbureau De Ingenieur Diverse opdrachtgevers geclusterde opdracht Diverse projecten Diverse locaties 2003-2005 3000 1.50 1.50 REF 2014-08-28 ja Zie de bijgevoegde projectenlijst. De werken bevatten onder andere 1) Woningbouw variėrend van aanbouw tot woningblokken, 2) utiliteitsbouw 3) geotechnische berekeningen, zoals paaldraagvermogen, damwanden 4) civiele werken, zoals keermuren, bruggen en funderingen. Bij deze projecten was ik verantwoordelijk voor het maken van de definitieve hoofdberekeningen van de constructie en tevens voor de wapeningsberekeningen van de in het werk gestorte betonconstructies. Verder bij de wat complexere staalconstructies verzorgde ik de detailberekeningen van het staal, zoals momentvaste verbindingen en verbindingen met eisen i.v.m. brandomstandigheden. Daarnaast was een taak de controle van constructieve stukken (tekeningen en berekeningen) van leveranciers.
C4- ee's 3110 (1.56) 1.56  
C4+ ee's 10010 (7.02) 7.02  
O ee's 0 (0.00) 0.00  
CC1 & CC2a ee's 0 (0.00) 0.00  
CC2b & CC3 ee's 0 (0.00) 0.00  
Totaal ee's 13120 (8.58) 8.58  

Totaaltelling punten O-ervaring

  eenheden
Totaaltelling ingevoerde O ee's 0.00
Zoek een dienst met RO/RC Zoeken

Mededelingen

Procedure RC gewijzigd

miv 1 januari 2018
Lees meer

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Informatiedocument en toelichting
Lees meer

Constructeur van het jaar 2018


Lees meer

» Lees alle mededelingen

info@constructeursregister.nl | 088-353 12 99 | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer